• SEPHORA CHRISTMAS PRESS DAY

  Sephora

  Exhibition design

  Anniluce Milano

  2010

 • SEPHORA CHRISTMAS SET RETAIL

  Exhibition design

  Vittorio Emanuele Milano Store

  2010

 • TOD’S ARTISAN TOUR

  In store events

  Set design

  2010

 • TOD’S WOMAN FW 2010-11

  Press presentation

  Exhibition design

  Villa Necchi

  2010